Sudoku

zabaw swój mózg

Polecamy też: Koło Fortuny

Gry

Słowowąż

Umieść wszystkie litery na planszy tak aby utworzyłu "węża" - czyli nastę­powały po sobie. Kolej­ność liter musi być taka jak kolejność poszczególnych liter z podanych słów. Wąż z liter nie może przechodzić po przekątnej i nie może się krzyżować. Wszystkie jasne pola muszą być wypełnione.

Graj
Plansz: 30

Sudoku

Łamigłówka, której celem jest wypełnienie diagramu 9 × 9 w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3 × 3 (zwanych „blokami” lub „podkwadratami”) znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9.

Graj
Plansz: 59762 Rozegranych parti: 432

Podział doskonały

Celem tej prostej, ale wciągającej, gry jest zajęcie wszystkich pól liniami, których długość jest ściśle określona. Żadne pole nie może pozostać puste oraz żadne pole nie może być zajęte przez dwie linie.

Graj
Plansz: 10804 Rozegranych parti: 2213

© 2018 Apus Interactive