Sudoku

Słowowąż

Zasady

Umieść wszystkie litery na planszy tak aby utworzyłu "węża" - czyli nastę­powały po sobie. Kolej­ność liter musi być taka jak kolejność poszczególnych liter z podanych słów. Wąż z liter nie może przechodzić po przekątnej i nie może się krzyżować. Wszystkie jasne pola muszą być wypełnione.

do góry

Jak grać?

Aby wypełnić pole należy naj­pierw kliknąć jasne pole na planszy, po­ja­wi się zie­lona ram­ka, póź­niej pro­szę kliknąć w wybraną literę z wybranego słowa

Jeśli zaznaczymy wszystkie pola poprawnie gra automatycznie zakończy się i pokaże krótkie podsumowanie.

do góry

Przykładowa plansza

Oto przykładowa plansza, podobna do tych które można zobaczyć po rozpoczęciu rozgrywki

pokaż rozwiązanie

a to ta sama plansza po rozwiązaniu:

do góry

Menu

Kilka słów o menu które towarzyszy nam w trakcie gry.

Dzięki menu, które znajduję się na prawo od planszy możemy błyskawicznie ropocząć nową grę, zatrzymać ją, czy w końcu zakończyć.

Restart podwoduje wyczyszenie planysz z wysztkich ustawionych przez pracza liter. Licznik czasu ani licznik podpowiedzi nie zostanie zresetowany

Bardzo ciekawą opcją jest możliwość skorzystania z podpowiedzi dzięki, jak nie trudno się domyśleć opcji Podpowiedź Komputer poda nam prawidłowy ruch pokazując go na planszy.

do góry